Zateplenie strechy


Strecha je základným konštrukčným prvkom každej nehnuteľnosti. Jedná sa o vonkajšiu vrstvu, ktorá chráni objekt pred mnohým nebezpečenstvám. Prostredníctvom strechy je zaistené, že vám nebude do domu alebo iného objektu zatekať. Strecha však chráni aj pred inými hrozbami. Vďaka streche je dom zabezpečený aj proti vetru alebo aj snehu. Veľmi dôležitou funkciou strechy je aj zadržiavanie tepla. Tepelné straty sú nežiaduce, pri konštrukcii strechy, prípadne pri jej rekonštrukcii je potrebné teda prihliadať aj k parametrom tepelnej priepustnosti, ktoré by mali byť čo možno najmenšie.

Prečo sa robí zateplenie strechy?

Zateplenie strechy je dnes veľmi častou činnosťou. Mnohé staršie strechy nemajú dostatočné parametre tepelnej priestupnosti, je teda potrebné urobiť akúsi rekonštrukciu, alebo ak chcete zateplenie strechy. Vďaka vhodnému zatepleniu strechy dochádza medzi domom, respektíve vnútornými priestormi domu a vonkajším, teda vonkajším prostredím k menšej tepelnej výmene. To znamená, že sú minimalizované tepelné straty. V dome sa tak udržuje konštantnejšia teplota. Menšie úniky tepla majú pochopiteľne priamy vplyv na prípadné vykurovanie v zimných mesiacoch. Vďaka menšiemu prestupu tepla z domu do okolia, sa veľmi výrazne zníži potreba vykurovania, ušetríte teda množstvo financií.

Ako na zateplenie strechy?

Ak sa vám zdá, že vďaka streche na vašom dome dochádza k veľkému úniku tepla, je vhodné si to nechať overiť. K tomu budú potrebné služby špecializovaných spoločností, ktoré vám prostredníctvom svojich kvalifikovaných pracovníkov na základe vašich podkladov a ich merania vypočítajú aktuálne tepelné straty, ktoré sú zapríčinené práve vaším aktuálnym strešným systémom. Ak tieto menšie štúdia potvrdia, že prostredníctvom strechy dochádza k nadpriemerným tepelným stratám, odporučia vám vhodné riešenie, ako im čo najefektívnejšie zabrániť.

Samotné zateplenie strechy je potom vždy individuálnym riešením. Pre každý projekt je potrebné vypracovať konkrétny plán. Najčastejšie sa skladá z nasledujúcich úloh:
- výmena krovu
- inštalácia izolačného materiálu
- inštalácia hydroizolačnej fólie
- inštalácia lát
- podbitie a pokládka špeciálnej strešnej krytiny

Zateplenie strechy sa môže skladať pokojne len z niekoľkých týchto čiastkových činností, závisí vždy na konkrétnom prípade.

Zateplenie strechy ako súčasť zateplenia celého objektu

Všeobecne sa dá povedať, že zateplenie strechy predstavuje len časť zateplenia celého domu. Ak však vezmete do úvahy, akú veľkú časť plochy domu tvorí rozloha vašej strechy, je zrejmé, že zateplenie strechy má na zateplenie celého domu veľmi výrazný, často aj rozhodujúci vplyv. V problematike zatepľovania striech sa dnes angažuje mnoho firiem. Tie sú vám schopné s touto činnosťou pomôcť. Ak uvažujete o zateplení strechy, zverte túto prácu profesionálom.

gabiónové ploty a oporné múry