Strešné okná


Strešné okná plnia v súčasnej dobe veľa dôležitých úloh v modernom staviteľstve. Okrem tradičných funkciách presvetlenia podkrovných priestorov a získania možnosti prevetrania miestnosti by malo strešné okno poskytovať aj vizuálny kontakt s okolím a rovnako aj opticky zväčšiť obytné priestory v podkroví.

Výber strešného okna

Rozhodujúci faktor výberu strešného okna je jeho účel, na čo má slúžiť, či na presvetlenie miestnosti, na vetranie alebo na zabezpečenie zrakového kontaktu s okolím. Pri požiadavke na zabezpečenie zrakového kontaktu s okolím je rozhodujúca výška dolnej hrany okna. Optimálna výška osadenia okna je v rozmedzí 110 - 140 cm nad podlahou. Montáž okien v tejto výške navyše dovoľuje umiestnenie radiátora pod oknom. Vďaka tomu je zaistená optimálna cirkulácia vzduchu okolo celého okna a riziko výskytu kondenzátu je tak obmedzený na minimum. Pre presvetlenie miestnosti je rozhodujúca veľkosť a umiestenie okna. Čím menší je sklon strechy, tým vyššie by malo byť okno umiestene. Niekoľko menších strešných okien poskytuje lepšie presvetlenie miestnosti, než jedno veľké okno. Požiadavkou môže byť napríklad aj výstup na strechu z obývaných miestnosti.


Hlavné funkcie a požiadavky strešných okien

Z hľadiska hlavných funkcií a požiadavkách na strešné okná je dôležité sledovať niekoľko aspektov:

Presvetlenie
Podiel presklenej plochy strešného okna k ploche podlahy v miestnosti by mal byť minimálne na úrovni 1:10. Úroveň presvetlenia závisí na prevádzkových požiadavkách na konkrétnu miestnosť, ovplyvňuje ju aj orientácia k svetovým stranám. Vzhľadom k tomu je nutné uvažovať o tienení, prípadne o zatemnení strešných okien.

Tepelná ochrana
Dôležité je, aby strešné okno bolo kvalitne zateplene. Nejde len o únik tepla, ale taktiež aj o tvorbu kondenzátu v zime. Čím kvalitnejšie je zateplenie okna, tým menej sa tvorí kondenzát. Väčší problém než únik tepla v zime von však často predstavuje prienik nežiaduceho tepla v lete dovnútra podkrovného priestoru.

Hluk
Nie je vhodné umiestňovať strešné okná napríklad nad postele. Hluk dažďa môže v noci rušiť spánok. Vyššie nároky plnia protizvukové okná, ale ich cena je podstatne vyššia ako u štandardných okien.

Tesnosť
Túto požiadavku zaistí kvalitné viacnásobné tesnenie. Veľmi dôležitá je možnosť nastaviť polohu krídla voči rámom pomocou kovania. Vplyvom postupnej deformácii strechy často dochádza ku skríženiu okna, ktoré je zdrojom jeho netesnosti. Často skríženie okna dokonca znemožní okno otvárať.

Vetranie
Najúčinnejšie je krátke intenzívne vetranie, okná by preto mali mať stabilnú polohu pri otvorení. Účinnejšie je zamrznutie klapky a vytvorenie tepelného mostu, pretože v klapke veľmi často kondenzuje vzdušná vlhkosť. Pre špárové privetrávanie by malo byť okno vybavené kovaním, ktoré zaisti okno proti samovoľnému otvoreniu. Ideálnym riešením sú okná s elektrickým pohonom a dažďovým senzorom, ktorý okno pri daždi uzatvorí. Pri inštalácii sieťky proti hmyzu je treba voliť taký typ okna, ktorý pri otvorení sieť neroztrhá, napríklad výsuvno-kývne alebo výklopné okno.

Bezpečnosť
Proti krupobitiu a rozbitiu okna je ideálne bezpečnostné sklo. Ochranu proti samovoľnému alebo násilnému otvoreniu strešného okna by malo zaistiť bezpečnostné kovanie. Dôležitá je aj bezpečnostná poloha pri umývaní okna. Otvorené okno nesmie ohrozovať zranenie hlavy, dôležitá je možnosť nastavenia medzných polôh a nastavenia sily potrebnej pri otváraní a zatváraní okna.

strešné okná

Spôsob otvárania strešných okien

Existujú tri typy strešných okien podľa spôsobu otvárania:

Kývne strešné okná sú najbežnejšie typy. Pri otvorení sa ich horná polovica vyklopí do miestnosti. Je to nevýhodné, pretože otvorené okno bráni výhľadu a tiež pohybu v jeho okolí, tým ohrozuje bezpečnosť užívateľa. Zasnežené kývne okno sa dá otvoriť len obmedzene.

Výsuvno-kyvné strešné okná tieto nevýhody odstraňujú. Výsuvno-kyvný pohyb posunie os otáčania do hornej tretiny okna a súčasne ju vysunie smerom von. Výhľad ani pohyb v jeho okolí nie je ničím obmedzený. Bezpečnostná mycia poloha umožňuje ľahkú a bezpečnú údržbu. Komfort oproti kyvným oknám je neporovnateľne vyšší, a pritom cenu bežných kyvných okien výrazne neprevyšuje.

Výklopno-kyvné strešné okná majú vďaka špeciálnemu kovaniu dva voliteľné spôsoby otvárania. Môžu sa otvoriť vyklopením okolo hornej osy von z miestnosti, alebo podľa výrobcu výsuvne kyvným, prípadne kyvným pohybom. Poskytujú najvyšší komfort a preto sú aj najdrahšie.

Svetlíky sú strešné okná určené pre presvetlenie vysokých miestností. Montujú sa do striech s malým sklonom.


kyvné okno kyvno-vyklopné okno kyvno-vyklopné okno vyklopné okno svetlík
kyvné okno kyvno-vyklopné okná vyklopné okno svetlík

Materiál a životnosť strešných okien

Závisí na správne zvolenom materiálu strešného okna. V obytnej miestnosti s bežnou relatívnou vlhkosťou okolo 40–50 % je možné použiť bez obmedzenia drevené okná. Do miestností, v ktorých je relatívna vlhkosť vyššia napríklad kúpeľne, kuchyne sú vhodnejšie plastové strešné okná, ktoré netreba chrániť pred pôsobením kondenzátu. Kvalitné plastové okná majú oproti dreveným lepšie tepelne technické parametre a ich údržba je jednoduchá. Stačí sklo a rám iba utrieť a vysušiť.

Ponuky práce