Niečo o strechách


strecha Strechy sú nenahraditeľným konštrukčným prvkom každej nehnuteľnosti už po mnohých rokov. Nenájdete žiadny funkčný objekt, ktorý by nemal strechu. V dnešnej dobe sa môžeme stretnúť s najrôznejším prevedením striech. Tie sa môžu líšiť v mnohých parametroch.

Základné rozdelenie striech

Pri základnom rozdelení striech si všímame predovšetkým ich sklon. Dá sa povedať, že toto rozdelenie má dve veľké skupiny. Do prvej skupiny patria strechy kolmé. Tu sa jedná o strechy, ktoré si predstaví väčšina ľudí. Kolmé strechy predstavujú najčastejšie riešenie striech napríklad u rodinných domov alebo u hospodárskych budov. U kolmých striech je potrebné vziať do úvahy predovšetkým ich sklon, ten sa líši v závislosti na konkrétnom objekte. Kolmé strechy zaisťujú ľahké odvádzanie vody, po kolmých plochách voda totiž veľmi jednoducho steká do žľabov. Naproti skupine kolmých striech potom stoja strechy vodorovné. Tie sú využívané aj u rodinných domov, ale len u menšieho percenta z nich. Ich výhodou je moderný vzhľad. Drobným nedostatkom je pomerne zložitejšie odvod vody. Prakticky musí mať aj rovná strecha určitý spád, aby sa tu voda nehromadila. U oboch druhov striech je veľmi dôležitá ich izolácie, ktorá bude chrániť pred presakovaním vody cez strešnú vrstvu ďalej do vnútorných vrstiev objektu.

Strechy z najrôznejších materiálov

V dnešnej dobe máte na výber pri realizácii akejkoľvek strechy najrôznejšie materiály. V prvom rade je treba prihliadnuť k účelu budovy, je zrejmé, že pre skladové, výrobné alebo obchodné priestory bude najlepšie využiť strechy rovné, najčastejšie plechové. U rodinných domov sa rozhodne poohliadnete po nejakých štýlových strešných systémoch, ktoré predstavuje široká škála vzhľadovo pekných strešných šindľov a strešných krytín.

Strešné krytiny sú dnes v dispozícii na najrôznejších bázach. Stretnete sa rozhodne s pálenými strešnými krytinami, betónovými krytinami, plechovými, asfaltovými alebo plastovými strešnými krytinami. Výber je teda obrovský. Nedá sa však povedať, že by sa každý materiál hodil na všetko. Pri výbere je teda nutné prihliadať, ako už bolo povedané na účel objektu, ďalej však aj k dizajnu a špecifickým potrebám, ktorými môže byť napríklad zvýšená pozornosť na odolnosť alebo životnosť.

strechy

Komplexné riešenie strechy

Pri realizácii novej strechy, alebo pri rekonštrukcie striech existujúcich, je potrebné pristupovať komplexne. Znamená to, že je potrebné vziať do úvahy okrem estetickej a funkčnej stránky taktiež oblasť zateplenia strechy, prípadne izolácie strechy. Je potrebné vždy vypracovať špecifický projekt, ktorý je pre každú stavbu individuálnym riešením s čo najväčšou efektivitou. Kompletné riešenie strešného systému vám síce príde na zvýšené finančné výdavky. Neskôr sa vám však táto investícia niekoľkonásobne vráti. Strecha zaberá podstatnú percentuálna časť objektu, je jej teda treba venovať zvýšenú pozornosť, rozhodne ju nemožno čo do dôležitosti prehliadať. Kvalitná strecha je základom spokojnosti.

gabiónové ploty a oporné múry