Strecha Maxidek


Maxidek sa zaoberá produkciou a distribúciou veľkoformátových plechových strešných krytín. Vďaka bohatým skúsenostiam v tejto problematike vám môže ponúknuť vždy to najkvalitnejšie riešenie pre vašu strechu. Maxidek v súčasnosti predstavuje značku, ktorá patrí pod spoločnosť Dektrade. Dektrade bola založená v 90. rokoch dvadsiateho storočia, konkrétne v roku 1993 v Prahe. Spoločnosť Dektrade, respektíve obchodná značka Maxidek pôsobí nielen na území Slovenskej republiky. Jej produkty sa tešia vysokému záujmu aj v ostatných európskych krajín, jedná sa predovšetkým o štáty strednej Európy, prehliadnuť však nemožno ani stúpajúcu expanziu smerom na juh a východ Európy.

Výhody ponúkaných produktov Maxidek

strešná krytina maxidek Produkty Maxidek poskytujú koncovým klientom vysokú spokojnosť, tá je daná kvalitným zázemím spoločnosti Dektrade, vďaka ktorej môže produkovať vysoko kvalitné plechové strešné krytiny za priaznivú obstarávaciu cenu. Na celý sortiment je pochopiteľne poskytovaná niekoľkoročná záruka. Medzi ďalšie klady konkrétnych krytín potom patrí predovšetkým nízka hmotnosť, moderný dizajn a jednoduchá a rýchla montáž.

Najžiadanejšie produkty značky Maxidek

Maxidek na stavebný trh dodáva komplexné plechové strešné systémy. Tie sa líšia jednak svojím tvarom, ale aj farbou alebo štýlovým prevedením. Produkt je určený na zastrešenie obytných, priemyselných alebo obchodných priestorov. Krytina vyniká nízkou hmotnosťou, možno ju teda využiť predovšetkým v miestach, kde by mohlo príliš vysoké zaťaženie predstavovať určitý problém.
Ponuky práce