Montáž plastových odkvapov Marley
Začneme tým, že vyberieme vhodný typ hákov. Hák prekrútený je vhodný na bok krokvy, hák rovný je vhodný na vrch krokvy alebo laty a hák plastový na zvisle spílenú krokvu. Keď už máme vybraný typ hákov, prišróbujeme prvý krajný žľabový hák a nameráme spád budúceho žľabu. Spád by mal byť približne 2-3 cm na 10 metrov dĺžky. Prišróbujeme druhý krajný hák. Medzi krajnými hákmi napneme dva špagáty, podľa ktorých pripevníme ostatné háky. Vzdialenosť medzi hákmi by mala byť približne 70 cm.

Na koniec žľabu umiestnime čelo a zavesíme do hákov. Ďalší žľab zavesíme 3,5 cm od prvého žľabu. Žľaby vzájomne prepojíme spojkami. Systém vačka-drážka zaistí bezpečnú dilatáciu. Nameráme zvyšný diel žľabu a odpílime. Na skrátenom odpílenom konci vypílime zárez, ktorý musí byť rovnaký ako na originálnom diely. Určíme vzdialenosť pre umiestnenie kotlíka, vyznačíme otvor na žľabe, vypílime ho a nasadíme kotlík. Konce hákov zafixujeme pod okraj žľabov. Zvod nasadíme na kotlík. Na upevnenie zvodu použijeme trúbkové spony. Do kotlíka umiestnime lapač lístia. V blízkosti stromov odporúčame použiť sieťku po celej dĺžke žľabu.