Montáž odkvapového systému Lindab Rainline

Základnými nástrojmi pre montáž systému Lindab Rainline sú nožnice na plech, pílka na železo a gumová palička. V sortimente Lindab ju nájdete pod roztomilým názvom Pepali. Na krátenie prvkov sa nesmú používať rýchlobežné kotúče, uhlové brúsky a podobné nástroje. Zahrievaním by došlo k poškodeniu ochrannej povrchovej vrstvy výrobku a ten by následne mohol korodovať.Ako teda postupovať pri montáži?

Najskôr si naohýbame háky. K ohýbaniu môžete použiť originálnu ohýbačku hákov (v sortimente Lindab pod označením KBO) alebo ohyb vykonajte vo zveráku cez trúbku s priemerom minimálne 20 mm tak, aby ohyb bol plynulý a nepoškodila sa ochranná farebná vrstva hákov.

Samotná montáž začína upevnením žľabových hákov. Háky sa priskrutkujú skrutkami alebo pribijú klincami. Začnite tým, že namontujete prvý a posledný hák a natiahnete medzi nimi povrázok. Potom namontujte ďalšie háky v línii podľa špagátu. Háky sa montujú na krokvy, alebo na debnenie nad krokvami, s rozmedzím 80 až 120 cm. Žľaby sa montujú v spáde minimálne 5 mm/m. Pri navrhovaní je dobré dodržať pravidlo, že na každých 10 m dĺžky žľabu by mala byť jedna zvodová rúra. Ak je dĺžka žľabu väčšia ako 10 m, montujú sa žľaby so spádom od stredu ku krajom.

Potom si na žľabe označte miesto, kde bude umiestnený žľabový kotlík. Vyrežte pílkou na železo otvor. Kliešťami ohnite v strede dole vyrúbané hrany. Ako sme spomenuli v úvode, pre vyrezanie otvoru v žiadnom prípade nepoužívajte uhlovú brúsku.

Zaháknite zadnú hranu kotlíka za zadnú hranu žľabu, klipsňu kotlíka zaklapnite na prednú hranu žľabu. Reznú hranu zatrite originálnou opravnou farbou. Priložená originálna farba slúži tiež pre prípad drobných odrenín vzniknutých pri montáži.

Nasledujú narážacie čela žľabu, ktoré namontujete tak, že nasadíte čelo na okraj žľabu, zarovnáte jeho horný okraj do roviny so žľabom a pritlačíte. Potom čelo pribuchnete dlaňou, aby sa okraj žľabu dostal pod blokovacie výčnelky čela.

Ďalej v poradí je usadenie žľabu. Ak používate háky so zaklapovacím upnutím, položte žľab do predného okraja hákov a potom žľab zaklapnite v zadnej časti dole do hákov. V prípade, že ste zvolili háky s ohybnými príchytnými jazýčkami, ohnite tieto jazýčky cez okraj položeného žľabu. Žľaby sa spájajú pomocou dômyselných spojok žľabov. Zaháknite zadný okraj spojky žľabu za zadný okraj žľabu tak, aby tesniaca silikónová podložka bola uprostred škáry medzi žľabmi. Položte prednú časť spojky žľabu na predný okraj žľabu, zaklapnite zamykací mechanizmus a pritlačte. Zafixujte zámok pomocou malého poistného pliešku.

Ďalej namontujte objímky rúr aspoň dve na každý samostatný diel rúry. Maximálna vzdialenosť medzi objímkami je 2 m. Do steny vyvŕtajte otvor, vložte hmoždinku a objímku pripevnite skrutkou. Do drevenej steny pripevnite objímku skrutkou priamo. Objímky sú opatrené zámkom na zaháknutie. Ak budete potrebovať objímku otvoriť, strčte skrutkovač do otvoru zámku a opatrne vypáčte.

Ak máte upravenú dĺžku medzikusu odpadového odskoku, pripojte k nemu dve kolená. Zvodovú rúru tlakom nasaďte smerom nahor. Jej dĺžku je potrebné upraviť u spodného výtoku. Zasuňte výtokové koleno a upevnite nitmi alebo skrutkami.