Lindab trapézové profily

Strešné trapézové profily je možné využiť ako lacné riešenie pri rekonštrukciách striech rodinných domov, pri výstavbe priemyselných, halových stavieb napr. logistických alebo výrobných závodov.

Technické údaje trapézových profilov


T-18


Dĺžka: 0,5 - 8 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 1149 mm
Už. krycia šírka: 1104 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

TN-18


Dĺžka: 0,5 - 8 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 1149 mm
Už. krycia šírka: 1104 mm
Lindab Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

T-35


Dĺžka: 0,5 - 12 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 1075 mm
Už. krycia šírka: 1025 mm
Strešné Trapézové profily
Lindab Trapézové profily

TN-35


Dĺžka: 0,5 - 12 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 1075 mm
Už. krycia šírka: 1025 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

TC-45


Dĺžka: 0,5 - 12 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 945 mm
Už. krycia šírka: 900 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

TNC-45


Dĺžka: 0,5 - 12 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 945 mm
Už. krycia šírka: 900 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

TC-50


Dĺžka: 0,5 - 12 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 1012 mm
Už. krycia šírka: 964 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

TNC-50


Dĺžka: 0,5 - 12 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 1012 mm
Už. krycia šírka: 964 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

TN-50


Dĺžka: 0,5 - 12 m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 1049 mm
Už. krycia šírka: 1020 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

TN-60


Dĺžka: 0,5 - 12m
Nominálna šírka: 1230 mm
Celková šírka: 971 mm
Už. krycia šírka: 920 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

LTP-85


Dĺžka: 1 -13,5 m
Nominálna šírka: 1500 mm
Celková šírka: 1155 mm
Už. krycia šírka: 1120 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profily

TN-150


Dĺžka: 1 -13,5 m
Nominálna šírka: 1500 mm
Celková šírka: 865 mm
Už. krycia šírka: 840 mm
Strešné Trapézové profily
Strešné Trapézové profilyTechnický list bol prevziatý od firmy Lindab Rova


gabiónové ploty a oporné múry