Izolácia strechy


Základnou funkciou každej strechy je ochrana objektu pred nežiadúcimi, predovšetkým poveternostnými vplyvmi. Je zrejmé, že dobrou strechou nemôže zatekať. Ak tomu tak je, stráca taká strecha obvykle svoj účel a je potrebné popremýšľať po vhodnom riešení, prostredníctvom ktorého sa tento veľký nedostatok strechy odstráni. S novou strechou nie sú po stránke zatekaniu vody obvykle žiadne problémy. U starších striech však môžu nastať z najrôznejších dôvodov poškodenia, ktoré majú za následok, že strechou zateká voda až do vnútorných priestorov domu.

Ak do objektu zateká je potrebná izolácia strechy a je potrebné toto negatívum začať bez odkladov ihneď riešiť. V dnešnej dobe to nie je rozhodne žiadny zložitý problém. Prostredníctvom mnohých technológií a špeciálnych materiálov sa zatekaniu dá takmer hravo zabrániť. Každá takáto rekonštrukcia strechy však potrebuje rozhodne detailný plán. Je teda potrebné vypracovať konkrétny projekt. Najlepším riešením bude, keď si najmete firmu, ktorá sa problematikou izolácie striech zaoberá. Na trhu je ich hneď niekoľko, takže nebude problém zvoliť tú, ktorá vám činnosť izolácie striech kompletne zaistí.

Ako sa izolácia striech realizuje?

Izolácia striech je vykonávaná špeciálnym izolačným materiálom, ktorým môžu byť napríklad fóliové systémy. Jedná sa buď o upravené PVC, či najrôznejšie materiály na báze gumy. Izoláciu striech je možné vykonať aj vďaka špeciálnym strešným krytinám. Je potrebné zdôrazniť, že každýprípad je možné opraviť vždy individuálnym riešením. Niekedy sa takých postupov ponúka viac, potom je možné sa rozhodnúť s prihliadnutím k ďalším parametrom, ktorými môžu byť napríklad vzhľad alebo dizajn.

Voda môže vážne poškodiť nehnuteľnosť

Izolácia striech je veľmi dôležitou činnosťou pri každej nehnuteľnosti. Nezáleží na tom, či sa jedná o rodinný dom, skladové priestory alebo hospodárske haly, či nákupné centrá. Do žiadneho z týchto nehnuteľností nemôže v žiadnom prípade zatekať. Voda totiž môže vo vnútorných vrstvách objektu spôsobiť obrovské množstvo škôd. Dizajnové poškodenie stien a stropov je len detail, ktorý je však na prvý pohľad viditeľný. Oveľa nebezpečnejšie je možnosť vzniku plesní. Ak zateká voda vo väčšej miere, môže dôjsť aj k poškodeniu konštrukčných prvkov, ak sú totiž nasaté vodou, je veľmi pravdepodobné, že nebudú plniť svoju funkciu, tak ako by mali.

Izolácia strechy dnes nepredstavuje žiadny problém, je pochopiteľné, že vás bude stáť určité finančné prostriedky. Ak si však uvedomíte, čomu všetkému sa môžete v prípade izolácie strechy vyhnúť, nemali by ste v prípade akútnosti túto prácu nijako odďaľovať. Vďaka odborným spoločnostiam si môžete byť istý, že bude izolácia strechy odvedená vždy na sto percent.

gabiónové ploty a oporné múry