Podporilo:
podporiť

Hodnotenie:

hodnotiť
Firma:

ZS MONT s.r.o.

Adresa:Priemyselná 5
Bardejov
Kontaktná osoba:Zlacký Slavomír
Tel.:+421544881009
Fax:+421544881012
Mob.:+421905273493
E-mail:info@zsmont.sk
www: http://zsmont.sk
Informácie o firme:
Spoločnosť ZS MONT s.r.o. je profesionálnou slovenskou spoločnosťou, ktorá si svoju pozíciu na trhu vybudovala vďaka spojeniu kvality, odbornosti a kvalifiácii svojich zamestnancov. Svojou pôsobnosťou pokrýva širokú oblasť aktivít v segmente zahŕňajúcom dodávku - výstavbu - rekonštrukcie:
- strešných plášťou objektov
- montovaných komínovových systémov
- klimatizačných a vzduchotechnických zariadení - potrubí
- opláštením objektov modernými tepelnoizolačnými materiálmi
- odkvapových systémov pre odvod dažďovej vody zo strešného plášťa
- klampiarských prvkov strešných prestupov a členení
- výstavbou občianských, bytových a priemyselných stavieb

Konkurenčnou výhodou je profesionálny prístup spoločnosti k požiadavkám investorov, nielen počas samotnej realizácie stavebného diela, ale aj snahou o udržanie si korektných a priateľských vzťahov do budúcnosti. Prioritou je zákazník, preto sa vždy snažíme poskytnúť také riešenia, ktoré sú prispôsobené jeho potrebám, ale zároveň spĺňajú technické parametre, ktoré sú v tomto stavbárskom odvetví alfou i omegou na Slovensku ako aj v rámci EÚ.

História firmy:
Na slovenský trh sa naša spoločnosť zaradila v novembri roku 1995 vznikom spoločnosti Zlacký - servisno-obchodná firma, ktorá sa po rokoch úspešného pôsobenia transformovala do súčasnej podoby spoločnosti s ručením obmedzením v roku 2009 a prešla aj zmenou názvu, ako spoločnosť ZS MONT s.r.o..

Pôsobnosť sa rozšírila aj na územie Českej republiky. ZS MONT s.r.o. sa na slovenskom trhu profiluje ako dodávateľ stavieb na kľúč s vysokou mierou kvality a spoľahlivosti, tým že dokonale pozná riešenia na požiadavky investorov, čo v praxi znamená, že sme schopní efektívne poskytovať klientom ucelený komplex služieb súviacich s požadovanou výstavbou.
Ponúkané produkty:
 • Strešná krytina Ruukki
 • Strešná krytina Onduline
 • Strešná krytina Tondach
 • Strešná krytina Bramac
 • Strešná krytina Maslen
 • Strešná krytina KM Beta
 • Strešná krytina Mediterran
 • Strešná krytina Lindab Rova
 • Strešná krytina Blachotrapez
 • Strešná krytina Blisteel
 • Strešná krytina Regamet
 • Strešná krytina Creaton
 • Strešná krytina Satjam
 • Strešná krytina Maxidek
 • Strešná krytina Wimber
 • Strešná krytina Borga
 • Šindle
 • Šindle IKO
 • Šindle Eureko
 • Odkvapový systém
 • Strešné okná
 • Materiál na krovy
 • Rekonštrukcie striech
 • Pokrývanie striech
 • Izolácia striech
 • Klampiarske práce
 • Projekcia krovov
 • Montáž krovov
 • Montáž altánkov a prístreškov
Poloha na mape:


Prezentácia: